I 1983 overtalte jeg NRK TV til å lage en dramadokumentar om Delius’ nære bånd med Norge og nordmenn. På norsk fikk den en lite tilfredsstillende tittel, Bakom synger fjellene. Det var første gang at musikkavdelingen i NRK TV prøvde seg på en drama-produksjon og budsjettet var meget stramt. (Ja, det er forklaringen på at jeg endte opp i rollen som Delius!)

Vi filmet i de første to ukene av august og film-teamet hadde sin base på Elveseter i Bøverdalen. Som en del av filmen ble utdrag fra Delius’ tonedikt Hiawatha spilt for aller første gang.

En lenke til filmen på NRKs hjemmeside kan finnes her.