Jeg har bestandig små og store oversettelsesoppdrag "simmering away"... (kommer ikke på det riktige ordet på norsk, hehe). Jeg har oversatt bøker og lest korrektur (norsk og engelsk) for forlagene Aschehoug og Orfeus. 

Jeg har jobbet som oversetter oversetter for bl.a. disse institusjonene: Astrup Fearnley Museum, Det norske blåseensemble, Høstutstillingen, Østfold Fylkeskommune, Vestfossen Kunstlaboratorium, Fredrikstad kommune, Hvalfangstmuseet, Norsk friluftsråd, Universitetet i Bergen