Her er noen få av mine teaterverk nevnt. Velg fra en av titlene over. 

Jeg har vært medlem av Dramatikerforbundet siden 2001. Du kan finne min CV og verksliste her.