Gjennom 2013 har jeg målet å gjøre opptak av sangene jeg har skrevet eller som har fulgt meg gjennom mange år...  Du kan høre et par av dem ved å velge fra menyen over.