Denne folkevisa fra Skottland har fulgt meg i mange år. Den forteller om landstrykernes kår i ugjestmilde trakter. Bildene er derimot av norske tatere og landstrykere - kildelisten for bildene kommer til slutt i videoen....