Fra teaterstykket Bendik og Årolilja kommer disse sangtekster: 


7 sanger om Bendik og Valgjerd


Bendiks brev til sin far i Oslo

I storm eller stille                           

gir du meg en havn.

En dag i fjære

den neste i flo,

sterk vind av tvil

over bølger av tro,

alt jeg har elsket

blir til lengsel og savn,

men i storm eller stille      

gir du meg en havn.      

I storm eller stille                           

gir du meg en havn.


Bendik sender glansbilder til sin søster Valgjerd
når hun blir innlagt på Veum asyl

Her sender jeg en pakke

med vakker engleglans

(i hvit empirekjoler – hør!

de blåser Guds fanfarestøt

og kjeruber, som Rafaels,

velfødd på himmelsk barnegrøt

– så glad de er i grøt!)

Når julen står for døra,

så kommer nisseglans

(de joviale herrene

med pakker og en appelsin

med fotsid kåpe trimmet med

en kant av mykest hermelin

– ja, snøhvit hermelin!)

Så finner du en pakke

med frodig blomsterglans                    

(bak piketrillebårene             

med prestekrav og timotei 

står pikene med kurver fylt      

av roser og forglemmegei

– og husk! Forglemmegei!)

Så husker du – som samler           

av den beste glitterglans –

å glede deg til livets dans.


Bendiks brev til Stalin

Kan De hjelpe mitt land finne vei til lov og rett?

Med Stalin går det an; her er det ikke lett.

Kan De hjelpe mitt land gjøre rett?

Kan De hjelpe en venn finne plass i et sovjet?

– en lærevillig svenn som gjør som han blir bedt?

Kan De hjelpe en venn gjøre rett?

            Jeg vet det finnes enkelte som kaller Dem tyrann

            bestandig blir det motstand mot den mest rettskafne mann

            han som kjemper for å opprettholde lovens rette stand

            hvor andre maner til retrett –

                                                                       

Kan De hjelpe en sønn ta den lange veien hjem?

Den er vanskelig, men skjønn, den lange veien hjem.

Kan De hjelpe en sønn gjøre rett?

            Jeg vet det finnes arbeid der for visjonære menn

            som Bendik Riis, en kunstner med en pensel eller penn

            som lover Dem å jobbe inn det dobbelte igjen

            hvis De vil sende ham billett.

           

Kan De hjelpe en sønn ta den lange veien hjem?

Kan De hjelpe en venn gjøre rett?


Bendiks brev til paven

De vet om en urett mot et barn

og mot barnets mor og far:

Hun reiste ut med mage stor

og veene kom brått,

de søkte ly og fikk som svar

et avslag hardt og rått.

Den natten i et hellig land

ble urett mot et barn begått.


De vet om en urett mot en mann

og mot mannens hellige Far:

I hagen hvor han ville be,

ble frelseren forrådt,

av landsmenn ble han spyttet på

og hengt opp på skafott.           

Den dagen i et hellig land

ble urett mot en mann begått.


Jeg vet om en urett mot en sønn

og mot sønnens far og mor:

Det lykk'ligste familieliv

som noen kunne fått

ble røvet vekk fra Bendik Riis

av svindel og komplott.

I Fredrikstad i Norges land

ble urett mot en sønn begått.

                                                                                  


Bendik maler landskap

                                                                       

Vil noen kunne se meg

gjemt bak et maleri?

Et vakkert landskap, fjell og skoger,

– ser du der en elv?

I et bilde der jeg ikke kunne finne meg selv

må de gjerne lete alt de vil.


Vil noen kunne se meg

i maskens myke trekk?

De milde blikk, et fjollet smil,

all verdens beste venn.

I et ansikt som min mor knapt ville kjenne igjen

må de gjerne lete alt de vil.


Vil noen kunne se meg

i hjertets labyrint?

Hvor glatte gulv og trapper fører,

ingen helt forstår.

I mitt hjertes dype kjellerrom der lyset aldri når

må de gjerne lete alt de vil.           Valgjerds bønn fra Veum asyl til broren Bendik på Gaustad asyl


Fremmed seng, mørklagt rom,

min arm og hånd i måneskinn.

Jenta i en naboseng

klager sitt refreng:

Jesus og Maria, kom!

Så strekker jeg min hånd så langt

den må vel kunne treffe din

i månelyset, Bendik.

Om natta tør jeg drømme

om dagen vi skal rømme igjen.


Fremmed blikk, sprukket speil

går sammen om en heslig løgn.

Jenta som jeg var, er skjult,

plaget og forfulgt,

en blåkopi med mange feil.

Et blikk så fullt av ensomhet

var aldri i de øynene

som speilte dine, Bendik.

I speilet står du ved meg

og ingen andre ser hvem jeg er.Epitaf


Slik gikk det etter mange år:

Med et strøk av fogdens penn

får Bendik tomt i by'n igjen.

Og ingen annen gir bud på den, 

en plass der lyset aldri når.

Slik gikk det etter mange år.


Og Bendik reiser hjem til by'n:

huset er av fuktig jord

med løv og snø som falt i fjor

men ingen bryr seg om han bor

godt unnagjemt for andres syn,

så Bendik reiser hjem til by'n.


Bendik får et lite sted:

ikke det han ønsket mest

og ikke det han husker best

men sengen er fra øst til vest

og Valgjerd ligger like ved

på Bendiks lite hvilested.