Finner ikke hjem

      Jeg finner ikke hjem til meg selv

      på sofaen i stua, på bar i hotell,

      jeg finner ikke hjem til meg selv

      på knærne i kirken, på hor på bordell

      jeg finner ikke hjem til meg selv.


Jeg har lett i min sjel etter lys som leder dit.

Den svarer at den reiser ubeskyttet av tro

drevet fram av lengsel etter trygghet eller ro

et tog som følger skinner i en endeløs tunnel

som neppe er på vei til meg selv.


      Jeg finner ikke hjem til meg selv

      prøver som selvstendig, prøver meg som trell

      jeg finner ikke hjem til meg selv

      prøver meg som tøffelhelt, prøver som rebell

      jeg finner ikke hjem til meg selv.


Jeg har gravd i mitt sinn etter spor som fører dit.        

Men minner er blitt borte om veien jeg har gått

om varselskilt jeg fryktet og aldri har forstått

om varden som jeg overså som altfor triviell

til å kunne vise vei til meg selv.

 

Jeg finner ikke hjem til meg selv

seiler over havet, klyver over fjell

jeg finner ikke hjem til meg selv

visited heaven, visited hell

jeg finner ikke hjem til meg selv.


      Jeg har spurt ut min kropp om den husker veien dit.

      Jeg sultet den så lenge den røpte alt den vet

      om et drømmested hvor smerte var en stor absurditet

      en fantasi, en dagdrøm? eller har den vært reell,

      et bilde fra et sted i meg selv?


Jeg finner ikke hjem til meg selv

om jeg er et unntak eller en modell

om jeg er vanlig eller spesiell

om jeg er viktig eller bagatell

om jeg er en fisker eller en makrell

jeg finner ikke hjem til meg selv.