I forbindelse med Christine Gulbrandsens 3. plate (Christine, 2007) kom komponist Atle Halstensen til meg med musikk han hadde slitt med å finne tekst til. Da ble Timeglass til....

Timeglass

Tiden leker

tar oss med langs en strand

for å hviske om en evig kjærlighet.

Døgn uten puls og takt

vi blander natt og dag

tiden tjener ydmykt ved vår kjærlighet.


Et land som bryter med tidens lover

et land som sprenger tidens murer -

helt til dagen løgnen

ble en gjest der hos deg.


Uten varsel

kimte klokker.

Døgnet ble rutine.

Gylne sandkorn

rant fra hjertet ditt

til det var tomt.


Tiden leger

tiden løfter på slør

og med tiden vil vi tåle kjærlighet